Beschikbare cursussen

[Let op: aan deze cursus wordt nog gewerkt. Enkele onderdelen zijn nog niet volledig ingevuld. Je kunt echter al wel gewoon oefenen in de cursus]

Welkom bij de vernieuwde MUS-cursus

In deze MUS-cursus leer je 68 stadsvogels herkennen op zicht en geluid. Het gaat om vogelsoorten die regelmatig tijdens MUS-tellingen worden waargenomen. Naast twee onderdelen over herkenning is er een onderdeel Hoe tel je? Daarin leer je hoe je precies aan de slag gaat als MUS-teller. De cursusonderdelen bevatten meerkeuzevragen om te oefenen. Heb je de cursus doorlopen, dan kun je de eindtoets doen. Het eindcijfer is niet bindend om als MUS-teller te mogen beginnen, maar geeft je wel een goede indruk van je niveau. Je kunt de cursus zo vaak herhalen als je wilt.

Hieronder zetten we nog even de cursusdoelen uiteen.

Cursusdoelen

  • Je leert alle algemene stadsvogels op zicht en geluid te herkennen.
  • Je kunt lastige duo's onderscheiden.
  • De telmethode te hanteren en lastige telperikelen op te lossen.

Deze cursus is ontwikkeld met financiële ondersteuning van het Prins Bernard Cultuurfonds en hulp van Vogelbescherming Nederland. 

 

 

Beeldmateriaal: (c) Elwin van der Kolk en Harvey van Diek, tenzij anders vermeld