Welkom bij de online cursussen van Sovon

Sovon Vogelonderzoek Nederland is de vogelonderzoeksorganisatie van Nederland en heeft verschillende meetnetten waarbinnen door ons hele land vogels worden geteld. Om voor deze meetnetten vrijwilligers te trainen, organiseren we cursussen op verschillende plekken in het land én deze online cursussen.

Op deze site vind je de cursus om je voor te bereiden op het telproject MUS (Meetnet Urbane Soorten) en je vind er de cursus om te trainen voor de Watervogeltellingen van Sovon. Beide cursussen zijn helemaal gratis online te volgen.

Log in en start!

Met de inloggegevens van je account bij Sovon kun je meteen inloggen en gratis aan de slag. Nog niet geregistreerd? Doe dit dan via dit formulier.

Hulp nodig?

Mocht je een fout tegenkomen of iets missen in de cursus, laat het ons dan weten! Het makkelijkste is dit te melden door een mailtje aan cursus@sovon.nl ! Het is fijn als je in die mail een weblink doorgeeft van de pagina waar het fout gaat, des te sneller kunnen we de fout opsporen en verhelpen.

Vriendelijke groet, heel veel succes en leerplezier bij je cursus!

  Available courses

  In deze online Watervogelcursus van Sovon leer je watervogels herkennen, groepen te schatten en ervaar je wat zo leuk is aan watervogels tellen.

  De cursus start met het leren herkennen van talloze water- en wintervogels die in waterrijke gebieden worden geteld. Na de lesstof krijg je een aantal oefenvragen. Vervolgens leer je hoe je de aantallen van grote groepen watervogels goed kunt schatten en tellen en hoe je hiermee kunt oefenen.

  De cursus sluit je af met een toets. Jouw score hiervan is een indicatie of je klaar bent om zelfstandig watervogeltellingen uit te voeren of dat je nog wat oefening kunt gebruiken.

  Deze cursus is ontwikkeld met financiële ondersteuning van het Prins Bernard Cultuurfonds en BIJ12.

  Logo Prins Bernhard Cultuur Fonds


  Beeldmateriaal: (c) Elwin van der Kolk, Harvey van Diek en Albert de Jong, tenzij anders vermeld

  In deze MUS-cursus leer je stadsvogels herkennen op zicht en geluid. Het gaat om vogelsoorten die regelmatig tijdens MUS-tellingen worden waargenomen. 

  Naast twee onderdelen over herkenning is er een onderdeel Hoe tel je? Daarin leer je hoe je precies aan de slag gaat als MUS-teller. De cursusonderdelen bevatten meerkeuzevragen om te oefenen. Heb je de cursus doorlopen, dan kun je de eindtoets doen. Het eindcijfer is niet bindend om als MUS-teller te mogen beginnen, maar geeft je wel een goede indruk van je niveau. Je kunt de cursus zo vaak herhalen als je wilt.

  Cursusdoelen

  • Je leert alle algemene stadsvogels op zicht en geluid herkennen.
  • Je kunt lastig te onderscheiden soorten uit elkaar houden.
  • Je leert de telmethode voor MUS te hanteren en lastige telperikelen op te lossen.


  Deze cursus is ontwikkeld met financiële ondersteuning van het Prins Bernard Cultuurfonds en hulp van Vogelbescherming Nederland. 


   

  Beeldmateriaal: (c) Elwin van der Kolk en Harvey van Diek, tenzij anders vermeld